Gulskogen fysioterapi og Akupunktur er et behandlingssted med 6 terapeuter med en allsidig kompetanse innen fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur.

Terapeutene ved klinikken har bred erfaring, høy kompetanse og mange innehar spesialistitler innen sine fagområder.

Med flere spesialister under samme tak har vi en unik mulighet til et internt samarbeid som ivaretar pasienten.

Osteopati PDF Skriv ut E-post

Hva er osteopati ?

Osteopati er en helseprofesjon der man bruker hendene til å diagnotisere og behandle en rekke plager og smertetilstander.

Osteopati baserer seg på de medisnske fagene anatomi, fysiologi , biomekanikk, nevrologi og sykdomslære. Behandlingen tar utgangspunkt i god funksjon og god helse avhenger av at skjelett, muskler, sener, nervesystemet ,det sirkulatoriske systemet og bindevevet fungerer godt sammen.


Osteopati søker gjennom behandling å fremme kroppens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og skånsom og tilrettelagt for hver enkelt pasient.Osteopati egner seg for pasienter i alle aldre.


Osteopati behandler:

Plager fra rygg, nakke skuldre

Plager fra hofte, kne, ankel og fot

Plager fra albue, hånd og fingre

Hodepine, svimmelhet

Fordøyelsesbesvær

Svangerskaps relaterte plager

Kolikk

Senebetennelser


Reaksjoner på behandlingen

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, uopplagthet og smerteøkning


Behandlingsopplegget varierer.

Vanligst er konsultasjoner ukentlig, og etter hvert sjeldnere konsultasjoner.