Gulskogen fysioterapi og Akupunktur er et behandlingssted med 6 terapeuter med en allsidig kompetanse innen fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur.

Terapeutene ved klinikken har bred erfaring, høy kompetanse og mange innehar spesialistitler innen sine fagområder.

Med flere spesialister under samme tak har vi en unik mulighet til et internt samarbeid som ivaretar pasienten.

OMI PDF Skriv ut E-post

OMI står for orthopedic medicine international. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax sine teorier. Dette er et system som gir muligheter til å undersøke og behandle alle typer av muskel- og skjelettlidelser i hele kroppen. For å starte på utdanningen kreves det fullført fysioterapi- eller medisinutdanning. Utdanningen går over 2-5 år der det halvveis kan tas en "basic examination" og etter 5 år kan tas en "advanced examination".

Systemet baserer seg i stor grad om reproduksjon av pasientens smerter under undersøkelsen for å kunne sette en nøyaktig og konkret diagnose. Prinsippet om refererte smerter er en viktig del, og det vil si at smerter kan kjennes et sted i kroppen, men ha sitt utspring et annet sted. I utgangspunktet brukes enkle og funksjonelle tester, og tilleggstester tas i bruk hvis nødvendig.

Behandlingen kan bestå av friksjoner, mobiliseringer, manipulasjon og evt. injeksjoner hos lege. I tillegg brukes ofte passive og aktive øvelser