Gulskogen fysioterapi og Akupunktur er et behandlingssted med 6 terapeuter med en allsidig kompetanse innen fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur.

Terapeutene ved klinikken har bred erfaring, høy kompetanse og mange innehar spesialistitler innen sine fagområder.

Med flere spesialister under samme tak har vi en unik mulighet til et internt samarbeid som ivaretar pasienten.

Basal kroppskjennskap PDF Skriv ut E-post

Basal kroppskjennskap (BK)er en fysioterapeutisk tilnærming for å fremme helse gjennom bevegelse.Metoden eller arbeidsformen Basal Kroppskjennskap (BK) er i dag en integrert del av norsk psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Den franske bevegelsespedagogen Jacques Dropsy har utformet bevegelsessystemet som arbeidsmetoden bygger på. Dr. med .vet Gertrud Roxendal har systematisert metoden i Sverige på 70 tallet. BK er i dag evidens - og erfaringsbasert. Ved høyskolen i Bergen tilbys i dag en internasjonal videreutdanning i Basic Body Awareness Metodology (B-BAM) på 60 studiepoeng.

BK er et tilbud til mennesker med ulike symptom på psykisk og fysisk ubalanse. BK har vist seg nyttig og er et tilbud for mennesker med belastningslidelser, livsstilsykdommer, psykiske- og psykosomatiske lidelser. Metoden er velegnet i forebyggende og helsefremmende arbeid. Den kan også anbefales for personer som ønsker å arbeide med egen vekst og utvikling.

BK inneholder en undersøkelse og et rehabiliteringsprogram. Behandlingsmetoden tar utgangspunkt i enkle daglige bevegelser.

Hensikt med bevegelsene er å tilstrebe og få kontakt med optimale bevegelser for at bevegelsene skal bli mer funksjonelle og økonomisk kraftbesparende.

BK er utviklet for individuell og gruppebehandling. Øvelsene er hentet fra dagliglivet og baserer seg på enkle bevegelser som å ligge, sitte, stå, og gå. Bruk av stemme, massasje og relasjonsøvelser arbeides det også med.

Balanse, frihet i pusten og mental tilstedeværelse er de broer som forener bevisste og ubevisste prosesser.Gjennom en oppmerksom tilstedeværelse i bevegelsene fremmes kjennskap til egen kropp, egne opplevelser og forhold til andre mennesker. Et funksjonelt og avspent bevegelsesmønster åpner opp for refleksjon over innlærte vaner, handlingsmønster og livsstil. Samtale og refleksjon er integrert i behandlingen og er knyttet til tema som kommer opp i timen. Egenerfaringens betydning for læring bringes fram i lyset.