Gulskogen fysioterapi og Akupunktur er et behandlingssted med 6 terapeuter med en allsidig kompetanse innen fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur.

Terapeutene ved klinikken har bred erfaring, høy kompetanse og mange innehar spesialistitler innen sine fagområder.

Med flere spesialister under samme tak har vi en unik mulighet til et internt samarbeid som ivaretar pasienten.

Akupunktur PDF Skriv ut E-post

Akupunktur

  • Akupunktur er en av de eldste behandlingsformene i verden.
  • Behandlingsmetoden utøves ved at nåler stimulerer spesielle punkter på kroppen

I akupunkturen forklares sykdommer/lidelser som ubalanser ellerblokkeringer av (livs) energien i kroppen .Denne energien kalles QI.

Hensikten med behandlingen er å få energien til å flyte fritt igjen , slik at vitale organer får si nødvendige næring.

Ordet akupunktur er sammensatt av de to latinske ordene ACUS som betyr nål / spiss og PUNCTURA som betyr stikke / punktere.

Dette forklarer også hvordan akupunktøren arbeider; utøveren stikker nåler i spesielle punkter på kroppen (akupunkturpunkter) avhengig av pasientens plager /ubalanser. Dette gjøres etter en grundig

utspørring /undersøkelse av pasienten .Det benyttes sterile nåler, oftest engangsnåler. Antall nåler som benyttes varierer ofte mellom 2 og 15. Tiden nålene står i kroppen er normalt mellom 20- 40 minutter.

Hva kan behandles med akupunktur?

Akupunktur brukes ofte for å forsøke å lindre smerter, spesielt ved muskel-/skjelettproblematikk og hodepine/migrene.

Akupunktur brukes også ved ulike kvinneplager som menstruasjonsplager/-smerter ,svangerskapskvalme, infertilitet(barnløshet)og klimakterieplager (overgangsalder)

Andre tilstander hvor akupunktur benyttes:

  • Astma og luftveisplager/allergier
  • Fordøyelsessykdommer
  • Spedbarnskolikk
  • Urinvegsproblemer
  • Problemer med blodtrykket
  • Postoperativ kvalme
  • Stress/Søvnproblemer
  • Lettere former for angst/depresjon