Gulskogen fysioterapi og Akupunktur er et behandlingssted med 6 terapeuter med en allsidig kompetanse innen fysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og akupunktur.

Terapeutene ved klinikken har bred erfaring, høy kompetanse og mange innehar spesialistitler innen sine fagområder.

Med flere spesialister under samme tak har vi en unik mulighet til et internt samarbeid som ivaretar pasienten.

articles

FysioterapiFysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapi inngår i rehabilitering og habilitering. I kommunehelsetjeneste er fysioterapi en lovpålagt tjeneste (Jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982). Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvisning fra lege og annet helsepersonell. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis rett til refusjon fra trygden, må pasienten ha henvisning fra legen, manuellterapeut eller kiropraktor jf. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, 2001-06-21 nr 812 og Folketrygdloven §§ 5-8. Unntatt fra behovet for henvisning for å få trygderefusjon er manuellterapeuter, som fra 2006 er primærkontakter.


AkupunkturI akupunkturen forklares sykdommer/lidelser som ubalanser ellerblokkeringer av (livs) energien i kroppen .Denne energien kalles QI. Hensikten med behandlingen er å få energien til å flyte fritt igjen , slik at vitale organer får si nødvendige næring. Ordet akupunktur er sammensatt av de to latinske ordene ACUS som betyr nål / spiss og PUNCTURA som betyr stikke / punktere. Dette forklarer også hvordan akupunktøren arbeider; utøveren stikker nåler i spesielle punkter på kroppen (akupunkturpunkter) avhengig av pasientens plager /ubalanser. Dette gjøres etter en grundig utspørring /undersøkelse av pasienten .Det benyttes sterile nåler, oftest engangsnåler. Antall nåler som benyttes varierer ofte mellom 2 og 15. Tiden nålene står i kroppen er normalt mellom 20- 40 minutter.

articles

ManuellterapiManuellterapi er en 2-års videreutdanning etter fysioterapi grunnutdanning som kan taes gjennom Universitetet i Bergen eller lignende Master grads utdanning fra universiteter i utlandet. Alle manuellterapeuter er utdannet for å kunne skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og andre sykdommer med lignende symptomer. Behandlingen som manuellterapeutene utførerer er vitenskapelig dokumenterte. Du trenger ingen henvisning fra din lege for å oppsøke en manuellterapeut og du har likevel rett til refusjon fra trygden. Fordelen med dette er at man ved f. eks akutte nakke og rygg plager kommer raskere i gang med behandling.